There are 69 people in the Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP map

Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP forum

OTÁZKA

Položte otázku a obdržíte odpověd od ostatních uživatelů.

Položte otázku

Podívejte se na více

Statistika o Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP

13 people with Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP have taken the SF36 survey. Mean of Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP is 1515 points (42 %). Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best. Take the SF36 Survey

Podívejte se na více

Nalezte vaše spřízněné duše symptomů

Od této chvíle, můžete přidat vaše symptomy do diseasemaps a najít spřízněné duše vašich symptomů. Spřízněné duše symptomů jsou lidi se symptomy, které jsou podobné vaším

Spřízněné duše symptomů

Přidejte vaše symptomy a objevte mapu vašich spřízněných duší

Mapa spřízněných duší

Share

Hereditary Neuropathy With Liability To Pressure Palsies HNPP