There are 1271 people in the Meniere Syndrom map

Příběhy o Meniere Syndrom

PŘÍBĚH

Vyprávějte váš příběh a pomozte ostatním

Vyprávějte můj příběh

Podívejte se na více

Meniere Syndrom forum

OTÁZKA

Položte otázku a obdržíte odpověd od ostatních uživatelů.

Položte otázku

Podívejte se na více

Statistika o Meniere Syndrom

115 people with Meniere Syndrom have taken the SF36 survey. Mean of Meniere Syndrom is 1613 points (45 %). Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best. Take the SF36 Survey

Podívejte se na více

Nalezte vaše spřízněné duše symptomů

Od této chvíle, můžete přidat vaše symptomy do diseasemaps a najít spřízněné duše vašich symptomů. Spřízněné duše symptomů jsou lidi se symptomy, které jsou podobné vaším

Spřízněné duše symptomů

Přidejte vaše symptomy a objevte mapu vašich spřízněných duší

Mapa spřízněných duší

Share

Meniere Syndrom