Průzkum o Peutz-Jeghers syndrom

Účel tohoto průzkumu je obdržet globální vizi o těchto potížích. Je to zcela dobrovolné, ačkoli když to dokončíte, pomůžete nám mít skutečná fakta o těchto potížích.

1.
2.
3.
4.
5.
6. Už jste měli jakýkoliv nádor v ..?
7.
8.