There are 193 people in the Dysfunce čelistního kloubu map

Příběhy o Dysfunce čelistního kloubu

PŘÍBĚH

Vyprávějte váš příběh a pomozte ostatním

Vyprávějte můj příběh

Podívejte se na více

Dysfunce čelistního kloubu forum

OTÁZKA

Položte otázku a obdržíte odpověd od ostatních uživatelů.

Položte otázku

Podívejte se na více

Statistika o Dysfunce čelistního kloubu

36 people with Dysfunce čelistního kloubu have taken the SF36 survey. Mean of Dysfunce čelistního kloubu is 1246 points (35 %). Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best. Take the SF36 Survey

Podívejte se na více

Nalezte vaše spřízněné duše symptomů

Od této chvíle, můžete přidat vaše symptomy do diseasemaps a najít spřízněné duše vašich symptomů. Spřízněné duše symptomů jsou lidi se symptomy, které jsou podobné vaším

Spřízněné duše symptomů

Přidejte vaše symptomy a objevte mapu vašich spřízněných duší

Mapa spřízněných duší

Share

Dysfunce čelistního kloubu