I - Tulis lima soalan berjawapan YA/TIDAK

1.
2.
3.
4.
5.

II - Satu soalan dengan jawapan angka

1.

III - Enam pilihan untuk soalan: Apakah rawatan anda?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV - Enam tanda-tanda dan gejala yang paling biasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.