Statysyki Mukowiscydoza

647

Osób na mapie

Razem
117

Wykonanych ankiet

Razem
19.43

Lata ze stanem zdrowia

Średnio

26

Wykonanych ankiet


Total health score

Mukowiscydoza

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1646

Chronic myelogenous leukemia

2139

Lupus

1429

Rheumatoid Arthritis

1183

Diabetes

1527


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Mukowiscydoza

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Mukowiscydoza

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Mukowiscydoza

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Mukowiscydoza

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Mukowiscydoza

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Mukowiscydoza

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Mukowiscydoza

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Mukowiscydoza

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Mukowiscydoza: 1822

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Udostępnij te statystyki i rozpowszechniaj wiedzę o tym, jak ten stan zdrowia wpłynął na życie ludzi, którzy go posiadają

Walcząc razem wygramy bitwę!

#DiseaseMaps