Statysyki Padaczka

250

Osób na mapie

Razem
69

Wykonanych ankiet

Razem
16.64

Lata ze stanem zdrowia

Średnio

89

Wykonanych ankiet


Total health score

Padaczka

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1654

Chronic myelogenous leukemia

2272

Lupus

1437

Rheumatoid Arthritis

1199

Diabetes

1543


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Padaczka

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Padaczka

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Padaczka

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Padaczka

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Padaczka

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Padaczka

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Padaczka

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Padaczka

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Padaczka: 1430

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Udostępnij te statystyki i rozpowszechniaj wiedzę o tym, jak ten stan zdrowia wpłynął na życie ludzi, którzy go posiadają

Walcząc razem wygramy bitwę!

#DiseaseMaps