Początek nowej diety i suplementacja
Aubagio - udało siędostać do programu lekowego
Żona i córka - podstawa życia
Praca - dużo pracy nie pozwalamyśleć o chorobie