Statysyki Post-polio

81

Osób na mapie

Razem
3

Wykonanych ankiet

Razem
55

Lata ze stanem zdrowia

Średnio

3

Wykonanych ankiet


Total health score

Post-polio

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1633

Chronic myelogenous leukemia

2500

Lupus

1423

Rheumatoid Arthritis

1199

Diabetes

1546


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Post-polio

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Post-polio

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Post-polio

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Post-polio

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Post-polio

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Post-polio

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Post-polio

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Post-polio

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Post-polio: 1107

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Udostępnij te statystyki i rozpowszechniaj wiedzę o tym, jak ten stan zdrowia wpłynął na życie ludzi, którzy go posiadają

Walcząc razem wygramy bitwę!

#DiseaseMaps