Czy łatwo jest znaleźć partnera i / lub utrzymywać związek, gdy posiadasz ...?