Statistik för Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

0

Undersökningar utförda


Total health score

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1654

Chronic myelogenous leukemia

2119

Lupus

1426

Rheumatoid Arthritis

1190

Diabetes

1534


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Battens Sjukdom / Spielmeyer-Vogts sjukdom: 0

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Dela statistiken och sprid kännedom om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den.

Då vi kämpar tillsammans så vinner vi kampen!

#DiseaseMaps