Statistik för Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

158

Människor i kartan

Total
49

Undersökningar utförda

Total
10.18

Antal år med diagnosen

Medelvärde

68

Undersökningar utförda


Total health score

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1654

Chronic myelogenous leukemia

2272

Lupus

1438

Rheumatoid Arthritis

1194

Diabetes

1539


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD)

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (COPD): 1046

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Dela statistiken och sprid kännedom om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den.

Då vi kämpar tillsammans så vinner vi kampen!

#DiseaseMaps