Hjälp oss att hjälpa fler människor

Om du gillar det vi gör, kan du hjälpa DiseaseMaps att växa och hjälpa patienter över hela världen.


Översätt hemsidan till andra språk

Vill du ha DiseaseMaps översatt till andra språk? Vi har ett samarbetssystem för att göra våra översättningar. Du kan hjälpa oss att översätta DiseaseMaps till det språk du vill ha. Genom samarbete kan vi hjälpa många människor!

Bli Ambassadör diseasemaps

Bli Ambassadör

Gillar du de verktyg som DiseaseMaps erbjuder till dem som behöver stöd och förståelse för sina sjukdomar / diagnoser? Vill du spela en roll för att hjälpa DiseaseMaps att få större genomslag? Bli Ambassadör av en eller flera diagnoser och hjälpa oss att berätta om DiseaseMaps och hjälpa andra att få det välbehövliga stöd de förtjänar. Om Du använder lite av din värdefulla tid med att hjälpa så hjälper du utan tvekan många människor att upptäcka sätt att förbättra sina liv.

Bidra för att hjälpa fler människor

Om du gillar det vi gör, kan du hjälpa oss att fortsätta växa och nå fler människor. Vi har en tydlig agenda och målsättning och vill inte bli beroende av privata företag som skulle kunna tänkas vilja ändra på vår inriktning.


Dela