Statistik för Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

90

Människor i kartan

Total
11

Undersökningar utförda

Total
8.33

Antal år med diagnosen

Medelvärde

3

Undersökningar utförda


Total health score

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1646

Chronic myelogenous leukemia

2017

Lupus

1433

Rheumatoid Arthritis

1186

Diabetes

1529


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS): 1872

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Dela statistiken och sprid kännedom om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den.

Då vi kämpar tillsammans så vinner vi kampen!

#DiseaseMaps