Välj undersökningen

Undersökning om Neurofibromatos
Undersökning om Neurofibromatos
Syftet med denna undersökning är att få en global syn på diagnosen. Det är helt frivilligt, men om du svarar färdigt så hjälper du oss att få fler verkliga fakta om denna diagnos.
Läs om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den.
SF36 Survey
SF36 Survey
Get your health score in less than five minutes and compare it with other conditions. SF36 survey taps 8 health concepts: physical functioning, bodily pain, role limitations due to physical health problems, role limitations due to personal or emotional problems, emotional well-being, social functioning, energy/fatigue, and general health perceptions.