Du kan översätta DiseaseMaps till det språk du önskar och hjälpa tusentals människor

1

Läs översättningsintruktionerna

Översättningsinstruktioner

2

Gå till DiseaseMaps översättningsprojekt

DiseaseMaps Översättningsprojekt

3

Påbörja översättningen!


Om du är osäker, kontakta oss