I - Napisz pięć pytań typu TAK/NIE

1.
2.
3.
4.
5.

II - Jedno pytanie z odpowiedzią w formie liczbowej

1.

III - Sześć opcji dla pytania: Jak wygląda Twoje leczenie?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV - Sześć najczęstszych objawów i symptomów

1.
2.
3.
4.
5.
6.