Världskartor över kroniska och sällsynta sjukdomar och andra syndrom och diagnoser

Få kontakt med andra användare som delar din diagnos och hjälp varandra

16
SPRÅK

Vi sammanför människor som lider av olika diagnoser för att hjälpa dem att hitta förslag från andra som också är sjuka; för att göra göra livet bättre. DiseaseMaps hjälper till att förmedla kontakter med andra som förstår, så att vi kan hjälpa varandra genom:

Berättelser diseasemaps

Berättelser

Dela din berättelse. Dina erfarenheter kan hjälpa andra

Example map diseasemaps

Vi vill hjälpa till att kartlägga alla människor och organisationer vars syfte är att hjälpa människor med kroniska och sällsynta sjukdomar och andra syndrom och diagnoser

Placera din organisation på en karta på under 3 minuter och få mer synlighet

Tillfoga organisation

Tillfoga din organisation till kartan

Tillfoga organisation

Känner du till någon sjukdom, syndrom eller diagnos som saknas på DiaseaseMaps? Vänligen meddela namnet på sjukdomen / diagnosen, tillsammans med lite information om den, så att vi kan lägga till den på DiseaseMaps snarast. Vi vill göra denna plattform så användbar som möjligt, för många, genom att lägga till ett stort antal diagnoser.

Tillfoga en ny diagnos

Vill du lägga till en ny karta?

Tillfoga diagnos

Översätt hemsidan till andra språk

Vill du ha DiseaseMaps översatt till andra språk? Vi har ett samarbetssystem för att göra våra översättningar. Du kan hjälpa oss att översätta DiseaseMaps till det språk du vill ha. Genom samarbete kan vi hjälpa många människor!

Översätt hemsidan

Bli Ambassadör diseasemaps Bli Ambassadör

Gillar du de verktyg som DiseaseMaps erbjuder till dem som behöver stöd och förståelse för sina sjukdomar / diagnoser? Vill du spela en roll för att hjälpa DiseaseMaps att få större genomslag? Bli Ambassadör av en eller flera diagnoser och hjälpa oss att berätta om DiseaseMaps och hjälpa andra att få det välbehövliga stöd de förtjänar. Om Du använder lite av din värdefulla tid med att hjälpa så hjälper du utan tvekan många människor att upptäcka sätt att förbättra sina liv.

Bli Ambassadör

Bidra för att hjälpa fler människor

Om du gillar det vi gör, kan du hjälpa oss att fortsätta växa och nå fler människor. Vi har en tydlig agenda och målsättning och vill inte bli beroende av privata företag som skulle kunna tänkas vilja ändra på vår inriktning.

Diseasemaps RTVE
Diseasemaps El Mundo
Diseasemaps La COPE
Diseasemaps Telemadrid
Diseasemaps Aragonradio

Patient perspective