I - Skriv fem JA/NEJ frågor

1.
2.
3.
4.
5.

II - En fråga som besvaras numeriskt med siffor

1.

III - Sex valmöjligheter för frågan: Vilka är dina behandlingar

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV - De sex mest förekommande signalerna och symptomen

1.
2.
3.
4.
5.
6.