Statistika o Osteochondritis Dissecans

107

Lidé na mapě

Celek
17

Průzkumy provedeny

Celek
17.06

Kolik let s touto nemocí

Průměrný

3

Průzkumy provedeny


Total health score

Osteochondritis Dissecans

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1646

Chronic myelogenous leukemia

2180

Lupus

1441

Rheumatoid Arthritis

1178

Diabetes

1542


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Osteochondritis Dissecans

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Osteochondritis Dissecans

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Osteochondritis Dissecans

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Osteochondritis Dissecans

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Osteochondritis Dissecans

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Osteochondritis Dissecans

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Osteochondritis Dissecans

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Osteochondritis Dissecans

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Osteochondritis Dissecans: 1503

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Podílejte se s touto statistikou a tím rozšiřujte informovanost o tom jak tato nemoc ovlivnuje život lidí, kteří jí trpí

Se společným bojem, zvítězíme v této bitvě!

#DiseaseMaps