PLICNÍ HYPERTENZE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Plicní hypertenze

RESEARCH / NEWS

The lastest on Plicní hypertenze research. Share your finds with others.

TREATMENTS

Drugs, supplements, therapies and treatments based on scientific studies.

NATURAL TREATMENTS

Treatments scientifically not proven.

SYMPTOMY

Plicní hypertenze symptoms. Share your symptoms with others.

PLICNÍ HYPERTENZE RESOURCES

Useful Plicní hypertenze resources. Blogs, websites, support groups, apps...

SICK LEAVE / DISABILITIES

Sick leaves and disabilities. Goverment support.

PLICNÍ HYPERTENZE COMMUNITY

SUPPORT

Get support from others. Ask for help and help others.

INTRODUCE YOURSELF

Introduce yourself. Tell us about you.

PŘÍBĚHY

Vyprávějte váš příběh a pomozte ostatním

SKUPINA I - PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Skupina I - Plicní arteriální hypertenze

SKUPINA II - PLICNÍ HYPERTENZE V DŮSLEDKU LEVÉ SRDEČNÍ CHOROBY FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Skupina II - Plicní hypertenze v důsledku levé srdeční choroby

SKUPINA III - PLICNÍ HYPERTENZE V DŮSLEDKU PLICNÍHO ONEMOCNĚNÍ A/NEBO HYPOXIE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Skupina III - Plicní hypertenze v důsledku plicního onemocnění a/nebo hypoxie

SKUPINA IV - CHRONICKÁ TROMBOEMBOLICKÁ PLICNÍ HYPERTENZE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Skupina IV - Chronická tromboembolická plicní hypertenze

SKIPINA V - PLICNÍ HYPERTENZE S NEJASNÝMI MULTIFAKTORIÁLNÍCH MECHANISMY FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Skipina V - Plicní hypertenze s nejasnými multifaktoriálních mechanismy