Statysyki Zespół von Hippla-Lindaua

86

Osób na mapie

Razem
11

Wykonanych ankiet

Razem
24.91

Lata ze stanem zdrowia

Średnio

4

Wykonanych ankiet


Total health score

Zespół von Hippla-Lindaua

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1654

Chronic myelogenous leukemia

2272

Lupus

1436

Rheumatoid Arthritis

1195

Diabetes

1543


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Zespół von Hippla-Lindaua

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Zespół von Hippla-Lindaua: 1954

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Udostępnij te statystyki i rozpowszechniaj wiedzę o tym, jak ten stan zdrowia wpłynął na życie ludzi, którzy go posiadają

Walcząc razem wygramy bitwę!

#DiseaseMaps