Statistik för Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

52

Människor i kartan

Total
10.07

Antal år med diagnosen

Medelvärde

1

Undersökning genomförd


Total health score

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Multiple Sclerosis

1654

Chronic myelogenous leukemia

2119

Lupus

1426

Rheumatoid Arthritis

1187

Diabetes

1534


Hereinafter the score ranges from 0 to 100 being 0 the worst and 100 the best


Physical functioning Physical functioning

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

86.66

HIV

83.01

Hip replacement

21.86

Lung cancer

55.21


Role limitations due to physical health Role limitations due to physical health

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

86.43

HIV

63.96

Hip replacement

12.63

Lung cancer

32.69


Role limitations due to emotional problems Role limitations due to emotional problems

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

91.77

HIV

60.83

Hip replacement

69.53

Lung cancer

66.87


Energy fatigue Energy fatigue

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

64.51

HIV

61.67

Hip replacement

42.69

Lung cancer

47.05


Emotional well being Emotional well being

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

71.14

HIV

62.98

Hip replacement

60.11

Lung cancer

60.03


Social functioning Social functioning

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

89.47

HIV

72.81

Hip replacement

55.21

Lung cancer

68.70


Pain Pain

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

78.83

HIV

74.70

Hip replacement

31.62

Lung cancer

55.82


General health General health

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC)

General population

66.54

HIV

47.80

Hip replacement

58.64

Lung cancer

43.28

Total score of Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita (CMTC): 3285

Total score ranges from 0 to 3,600 being 0 the worst and 3,600 the best

Dela statistiken och sprid kännedom om hur denna diagnos påverkar dagligt liv för människor som lider av den.

Då vi kämpar tillsammans så vinner vi kampen!

#DiseaseMaps