BE A VEGETARIAN !
mít pozitivní myšlení
Pochopení v rodině
Moje rodina a přátelé mi velmi pomáhají být vítězem nad crohnem.
Podpora mojí rodiny
bezezbytková dieta, hlavně přidání ryb do každodenního jídelníčku
Můj partner, který vždy stojí při mě.
HAVE A HARD MIND
mít radost ze života
Psychická pohoda
Studie (millenium = vedolizumab), mi velmi pomáhají již 5 let.
Vyhýbání se stresu
Podpora rodiny, přátel, kolegů
BE VEGAN
Přemýšlení o tom co sním
Velké díky patří paní doktorce Junkové, která mi zachránila život.
Vyrovnaný způsob života, sport
Myšlenka na to, že jsem příliš mladý na to, abych v 34 letech zaklepal bačkorama