Betabloker
Potas, magnez, glóg, mieta, seler.
Dieta warzywno-mleczna, mieso wyłacznie drobiowe.