PADACZKA FORUM

INFORMATION PROVIDED BY AMBASSADORS

Information about Padaczka provided by ambassadors of the condition.

GENERAL FORUM

General forum of Padaczka

RESEARCH / NEWS

The lastest on Padaczka research. Share your finds with others.

TREATMENTS

Drugs, supplements, therapies and treatments based on scientific studies.

NATURAL TREATMENTS

Treatments scientifically not proven.

SYMPTOMS

Padaczka symptoms. Share your symptoms with others.

PADACZKA RESOURCES

Useful Padaczka resources. Blogs, websites, support groups, apps...

SICK LEAVE / DISABILITIES

Sick leaves and disabilities. Goverment support.

PADACZKA COMMUNITY

SUPPORT

Get support from others. Ask for help and help others.

INTRODUCE YOURSELF

Introduce yourself. Tell us about you.

HISTORIE

Opowiedz swoją historię i pomóż innym

PADACZKA SAMOISTNA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE Z NAPADAMI O ZLOKALIZOWANYM POCZĄTKU FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku

PADACZKA OBJAWOWA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE Z PROSTYMI NAPADAMI CZĘŚCIOWYMI FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi

PADACZKA OBJAWOWA (OGNISKOWA) (CZĘŚCIOWA) I ZESPOŁY PADACZKOWE ZE ZŁOŻONYMI NAPADAMI CZĘŚCIOWYMI FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi

UOGÓLNIONA SAMOISTNA PADACZKA I ZESPOŁY PADACZKOWE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe

INNE UOGÓLNIONE PADACZKI ORAZ ZESPOŁY PADACZKOWE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Inne uogólnione padaczki oraz zespoły padaczkowe

SPECJALNE ZESPOŁY PADACZKOWE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Specjalne zespoły padaczkowe

NAPADY GRAND MAL, NIEOKREŚLONE (Z LUB BEZ PETIT MAL) FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Napady grand mal, nieokreślone (z lub bez petit mal)

PETIT MAL, NIE OKREŚLONE, BEZ NAPADÓW "GRAND MAL" FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Petit mal, nie określone, bez napadów "grand mal"

INNE PADACZKI FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Inne padaczki

PADACZKA, NIEOKREŚLONE FORUM

GENERAL FORUM

General forum of Padaczka, nieokreślone