Support Groups are amazing & a must!
Började medicinera med Diamox för 37 år sedan för Hyperkalemisk Periodisk Paralys
I'm an advocate for multiple Rare Diseases.
Mycket fysisk träning
Finding good Doctors is so important.
Undvika alkohol och viss mat