Story about Parkinson .

Lite om mig

Dec 2, 2


7/10 2011 hade jag legat 2 dygn på lasarettet i Kalix då jag svimmat några ggr under dagen, de trodde jag haft en stroke först men efter undersökningar kommit fram till att det inte var det jag hade.

Jag började skaka som när man fryser, fick en extrafilt men då jag fortsatte skaka fast jag var varm så började sköterskorna se lite oroliga ut och pratade med en läkare på avdelningen.

Ge Stesolid var första svaret de fick, hjälpte inte. Mer Stesolid efter en stund, hjälpte inte heller. Så fortsatte det ett tag Stesolid gavs men hjälpte inte mycket.

Läkarna tog prover och kollade allt från skoskav till Als men kunde inte förstå vad det var för fel med mig, Parkinson var uteslutet för jag var ju för ung..

 

För att göra en ohyggligt låg historia kort, så fick jag efter mycket möda och stort besvär och mycket bråk med läkare prova Madopark som faktiskt hjälpte. Trots det fortsatte läkarna vägra inse att det kunde vara PS. Det tog dem nästan 2 år innan en läkare satte diagnos. Så nu har jag medicinering, ett härligt gäng med yngre med Parkinson omkring mig via sociala medier och även lokalt i stan, har engagerat mig i föreningen och är nu vice ordförande i Parkinson Norrbottens styrelse och ledamot i lokala föreningen. Jag väntar och längtar till den dagen då de hittar det magiska pillret som ska göra oss PS drabbade friska igen..

 

 

7/10 in 2011, I had been two days in the hospital in Kalix then I fainted a few times during the day, they thought I had a stroke at first but after investigations concluded that it was not what I had.

I began to shake as when you freeze, got an extra blanket but then I continued to shake, though I was hot so the nurses began to look a little worried out and talked with a doctor in the department.

Give Valium was the first response they received, did not help. More Valium after a while, did not help either. So it continued for a while Valium was provided but did not help much.

The doctors took samples and checked everything from blisters to the Als, but could not understand what was wrong with me, Parkinson was out of the question because I was too young ..

 

To make a dreadfully low story short, I got after much effort and great inconvenience and trouble with doctors try Madopar actually helped. Despite the continued doctors refuse to realize that it could be PS. It took them nearly 2 years before a doctor put the diagnosis. So now I have medication, a wonderful group of younger people with Parkinson's around me through social media and also locally in town, have become involved in the association and is now vice chairman of Parkinson Norrbotten Board and member of the local association. I wait and long for the day when the scientists find the magic pill that will make us PS affected healthy again ..

Know someone who should read this story? Share it

0 comments

Login or register to leave a comment


Parkinson advice

Which advice would you give to someone who has just been diagnosed wit...

Parkinson jobs

Can people with Parkinson work? What kind of work can they perform?

Parkinson and depression

Parkinson and depression

Parkinson causes

Which are the causes of Parkinson?

What is Parkinson

What is Parkinson

Do I have Parkinson?

How do I know if I have Parkinson?

Natural treatment of Parkinson

Is there any natural treatment for Parkinson?

ICD9 and ICD10 codes of Parkinson

ICD10 code of Parkinson and ICD9 code