ODPOWIEDNIE ĆWICZENIA
UWAGA NA ODPOWIEDNIE RUCHY
CIEPŁO